.: Wierszoteka Ibki :.

Wiersze od użytkownika:
Wrzosek Justyna - "Przystań serca"
Wrzosek Justyna - "The advices of Winnie the Pooh"
Wrzosek Justyna - \"Spacer z aniołem\"
Wrzosek Justyna - \"Z nadzieją mimo wszystko\"
Wrzosek Justyna - "Otwarte serce (4). Tren III"
Wrzosek Justyna - \"W tajemnicy kapłaństwa. Tren XLIII\"
Wrzosek Justyna - "Karolina grabiąca siano..."
Wrzosek Justyna - \"Ciąg dalszy listu w sprawie polonistów\"
Wrzosek Justyna - "Kochajmy życie"
Wrzosek Justyna - "Nazarejczyk wśród nas"
Wrzosek Justyna - "Pasterz" (2)
Wrzosek Justyna - "Wspinaczka na Mazowszu"
Wrzosek Justyna - \"Na zewnątrz\"
Wrzosek Justyna - "Drugi brzeg"
Wrzosek Justyna - \"Dziecięca ufność. Tren XIII
Wrzosek Justyna - "Modlitewna pamięć"
Wrzosek Justyna - \"Wierne serce. Tren XLIV\"
Wrzosek Justyna - "Moje spotkanie z Błogosławioną Karoliną"
Wrzosek Justyna - \"Post - romantyczność\"
Wrzosek Justyna - "Pamiętnik liryczny"
Wrzosek Justyna - "Nazarejczyk obok mnie"
Wrzosek Justyna - "Pocztówka z neurochirurgii" (12)
Wrzosek Justyna - "W Twoich ramionach"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewne morze\"
Wrzosek Justyna - "Tam to życie się rozpoczęło..."
Wrzosek Justyna - \"Z prochu powstałeś. Tren XIV\"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept"
Wrzosek Justyna - \"Niespełniony obowiązek. Tren XLV\"
Wrzosek Justyna - "Wiersz o Kazaniu na górze"
Wrzosek Justyna - \"Splecione ręce\" (10)
Wrzosek Justyna - "Romantyczność" (VIII)
Wrzosek Justyna - "Romantyczność" (26)
Wrzosek Justyna - "My prayer"
Wrzosek Justyna - "Kochać..." (4)
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (83)
Wrzosek Justyna - "O aborcji"
Wrzosek Justyna - \"Droga ku świętości. Tren XV\"
Wrzosek Justyna - "Do Pani Ewy z Dziekanatu"
Wrzosek Justyna - \"Niebiański pył. Tren XLV\"
Wrzosek Justyna - "The chastuty" (1)
Wrzosek Justyna - \"Credo\" (38)
Wrzosek Justyna - "Pokolenia"
Wrzosek Justyna - "Melodia serca"
Wrzosek Justyna - "(There is a certain hope..)
Wrzosek Justyna - "Spotkanie " (4)
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (86)
Wrzosek Justyna - "Przeciw aborcji"
Wrzosek Justyna - \"Walka dnia z nocą. Tren XVI\"
Wrzosek Justyna - 25 - lecie kapłaństwa wujka Zdzicha
Wrzosek Justyna - \"Z nadzueją w sercu. Tren XLVII\"
Wrzosek Justyna - "Jan Paweł II w Chrystusie"
Wrzosek Justyna - "The prayer of innocent baby"
Wrzosek Justyna - "Spotkanie" (2)
Wrzosek Justyna - "Zgromadzenie"
Wrzosek Justyna - "Pielgrzymka so grobu Świętego Wojciecha"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (89)
Wrzosek Justyna - "Przeciw aborcji" II
Wrzosek Justyna - \"Z ifnością. Tren XVII\"
Wrzosek Justyna - "Do Krzysztofa Kamila"
Wrzosek Justyna - \"Daj się prowadzić Duchowi Świętemu. Tren XLVIII\"
Wrzosek Justyna - "Na UKSW"
Wrzosek Justyna - \"Walentynkowy czar\"
Wrzosek Justyna - "The knight number six"
Wrzosek Justyna - "The Pilgrim of the world"
Wrzosek Justyna - "Pan dał..."
Wrzosek Justyna - "Inny modlitewny szept"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (94)
Wrzosek Justyna - "Wrażliwość"
Wrzosek Justyna - \"W Bożym świetle. Tren XVIII\"
Wrzosek Justyna - "Jak...?"
Wrzosek Justyna - \"W nadziei zmartwychwstania. Tren XLIX\"
Wrzosek Justyna - "Chiara Luce Badano" (6)
Wrzosek Justyna - \"Oda na pierogi\"
Wrzosek Justyna - "Cuddle, cuddle, cuddle..."
Wrzosek Justyna - "Kardiochirurgiczna dokładność"
Wrzosek Justyna - "Dzisiaj są Twoje urodziny..."
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (142)
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (94)\'
Wrzosek Justyna - "Splotły się dwie śmierci..."
Wrzosek Justyna - \"Na wieki.. Tren XIX\"
Wrzosek Justyna - "Harmonia"
Wrzosek Justyna - \"W nadziei spotkania z Tobą w wieczności. Tren L\"
Wrzosek Justyna - "Modlitwa"
Wrzosek Justyna - \"Oda na pierogi\" (2)
Wrzosek Justyna - "Podróż" (2)
Wrzosek Justyna - "Białą lilia"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szelest"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (96)
Wrzosek Justyna - "Kochać...." (1)
Wrzosek Justyna - \"Nieśmiertelność. Tren XX\"
Wrzosek Justyna - "Modlitwa do Bogarodzicy"
Wrzosek Justyna - \"Przed tronem Baranka. Tren LI\"
Wrzosek Justyna - "Do Chiary Luce" (2)
Wrzosek Justyna - \"Stan wojenny\"
Wrzosek Justyna - "Błogosławiona miłość"
Wrzosek Justyna - "Kroczący czas"
Wrzosek Justyna - "Wieść zielonej gałązki"
Wrzosek Justyna - "Weronika"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" )111)
Wrzosek Justyna - "Są chwile..."
Wrzosek Justyna - \"W cieniu skrzydeł Chrystusa. Tren XXI\"
Wrzosek Justyna - "Katyń 2010" (1)
Wrzosek Justyna - \"Przyjęcie pokornej ofiary. Tren LII\"
Wrzosek Justyna - "Do Chiary Luce (1)
Wrzosek Justyna - \"Trochę inna romantyczność\"
Wrzosek Justyna - "Credo"
Wrzosek Justyna - "The adventure of Winnie the Pooh"
Wrzosek Justyna - "Dziewięćdziesiąt lat mija"
Wrzosek Justyna - "Marzenia"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (125)
Wrzosek Justyna - "Światło świata"
Wrzosek Justyna - \"Krótki płacz. Tren XXII\"
Wrzosek Justyna - "In vitro nie"
Wrzosek Justyna - wiersz na dwudziestą rocznicę ślubu moich rodziców
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (3)
Wrzosek Justyna - \"Maleńka miłość\" (2)
Wrzosek Justyna - "Kochać" (3)
Wrzosek Justyna - "The adventure of Winnie the Pooh" (20)
Wrzosek Justyna - "Sen"
Wrzosek Justyna - "Pies snów"
Wrzosek Justyna - \"Niebo jest w nas\" (4)
Wrzosek Justyna - "Dziękujemy Ci, dobry Panie..."
Wrzosek Justyna - \"Pielgrzymi trud. Tren XXIII\"
Wrzosek Justyna - "Sen Kubusia Puchatka"
Wrzosek Justyna - \"Wzrastanie\"
Wrzosek Justyna - "Za dużo"
Wrzosek Justyna - \"Niegasnący duch Maksymiliana\"
Wrzosek Justyna - "Romantyczność"
Wrzosek Justyna - "The adventure of Winnie the Pooh" (3)
Wrzosek Justyna - "U kresu Twych dni"
Wrzosek Justyna - "Credo" (3)
Wrzosek Justyna - \"Wyścig z czasem\"
Wrzosek Justyna - "Początki"
Wrzosek Justyna - \"Otwarte serce. Tren XXIV\"
Wrzosek Justyna - "O Kubusiu Puchatku słów kilka"
Wrzosek Justyna - \"Na rubinową rocznicę ślubu\"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (4)
Wrzosek Justyna - \"***\"
Wrzosek Justyna - "Credo"
Wrzosek Justyna - "Widząć śmierć"
Wrzosek Justyna - "Gdy śmierć spogląda w oczy"
Wrzosek Justyna - "Gdy podążam do Matki"
Wrzosek Justyna - \"Słoneczny szlak pątnika\"
Wrzosek Justyna - "Czas ucieka..."
Wrzosek Justyna - \"Pamięć serca. Tren XXV\"
Wrzosek Justyna - "Anioł Stróż i inni przyjaciele"
Wrzosek Justyna - \"Wyścig o świętość\"
Wrzosek Justyna - "Pożegnanie - ostatnie"
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept\" (269)
Wrzosek Justyna - "Czas odzyskany"
Wrzosek Justyna - "Uciekinier spod wyroków śmierci"
Wrzosek Justyna - "Śmierć niewidzialna, niesłszalna. Tren I"
Wrzosek Justyna - "U stóp jasnogórskiej Pani"
Wrzosek Justyna - \"Radość pisania\" (2)
Wrzosek Justyna - "Ta chwila"
Wrzosek Justyna - \"Otarcie łez. Tren XXVI\"
Wrzosek Justyna - "Wodna kraina"
Wrzosek Justyna - \"Świątynia dumania\"
Wrzosek Justyna - "Morze gwiazd"
Wrzosek Justyna - "Modlitwa z Marianną Popiełuszko"
Wrzosek Justyna - "W cieniu perłowych łez"
Wrzosek Justyna - "Otwarte serce. Tren III"
Wrzosek Justyna - "U stóp jasnogórskiej Pani"
Wrzosek Justyna - \"Pokolenia\" (2)
Wrzosek Justyna - \"Z nadzieją. Tren XXVII\"
Wrzosek Justyna - "O naśladowaniu Świętej Klary z Asyżu"
Wrzosek Justyna - \"Radość minionych chwil\"
Wrzosek Justyna - wiersz dla zmarłej babci Władzi
Wrzosek Justyna - "Na pogrzeb Marianny Popiełuszko"
Wrzosek Justyna - Romantyczność o dziadziu i Błogosłąwionej Karolinie
Wrzosek Justyna - "Odlot ptaka. Tren IV"
Wrzosek Justyna - "Z Kolonii Golive do Siedlec"
Wrzosek Justyna - \"Nikły płomyk\"
Wrzosek Justyna - "Radość pisania"
Wrzosek Justyna - \"Walka o nadzieję. Tren XXVIII\"
Wrzosek Justyna - "Smoleńsk 2010 w 2013"
Wrzosek Justyna - \"Rozpieprzona kuchnia\" (100)
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (5)
Wrzosek Justyna - "Wspomnienia o dziadziu"
Wrzosek Justyna - With the hope
Wrzosek Justyna - "Dla przyjaciół"
Wrzosek Justyna - \"Książęca róża\"
Wrzosek Justyna - "Ból pisania"
Wrzosek Justyna - \"Nie umarłes zupełnie. Tren XXIX\"
Wrzosek Justyna - "Prace domowe"
Wrzosek Justyna - \"Wiatr tęsknoty\"
Wrzosek Justyna - "Czytelnia wNH"
Wrzosek Justyna - "Żołnierska dola"
Wrzosek Justyna - "Thanksgiving"
Wrzosek Justyna - Tren IX
Wrzosek Justyna - "Szukamy wielkiego światła" (1)
Wrzosek Justyna - \"Romantyczność na Adwent.. Oczekiwanie na przyjście Pana\"
Wrzosek Justyna - "Błogosławiona Karolino..."
Wrzosek Justyna - \"Już na pastwiskach niebieskich.. Tren XX\"X
Wrzosek Justyna - "Cień Zdrowasiek"
Wrzosek Justyna - \"Rozpieprzona kuchnia\" (104)
Wrzosek Justyna - "Zielone niebieskie pastwiska"
Wrzosek Justyna - "Zza chmur"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept. Sobótka"
Wrzosek Justyna - "Otwarte podwoje nieba. Tren V"
Wrzosek Justyna - "W dniu złotego jubileuszu kapłaństwa"
Wrzosek Justyna - \"Czuwanie w Adwencie\"
Wrzosek Justyna - "Obyś do tej świętości dorosła..."
Wrzosek Justyna - \"Moje Magnificat. Tren XXXI\"
Wrzosek Justyna - "Samarytanka"
Wrzosek Justyna - \"Moja droga\"
Wrzosek Justyna - "Pożegnanie"
Wrzosek Justyna - życzenia na ślub pisane dla Kasi z bufetu
Wrzosek Justyna - "Uśmiech gwiazd"
Wrzosek Justyna - "Tren IX"
Wrzosek Justyna - "Otwarte serce" (2)
Wrzosek Justyna - \"Lot na przekór\"
Wrzosek Justyna - "Droga krzyżowa Bł. Karoliny Kózki (I)
Wrzosek Justyna - \"U bram nieba. Tren XXXII\"
Wrzosek Justyna - "Nadzieja"
Wrzosek Justyna - \"Romantyczność\"
Wrzosek Justyna - "Idąc razem"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (66)
Wrzosek Justyna - "Nasze niebo"
Wrzosek Justyna - "Dwie modlitwy. Tren X"
Wrzosek Justyna - "Modlitwa" (2)
Wrzosek Justyna - \"Smutna wiadomość. Tren I\"
Wrzosek Justyna - Droga Krzyżowa Bł. Karoliny Kózki (II)
Wrzosek Justyna - \"Milczenie e-maila. Tren XXXIII\"
Wrzosek Justyna - "Piosenka o obrazie"
Wrzosek Justyna - \"Opowieść o żabie\"
Wrzosek Justyna - "Wiatr wiejący od wschodu"
Wrzosek Justyna - "Wiersz zły?"
Wrzosek Justyna - Pamiętnik liryczny o obrone nienarodzonych dzieci
Wrzosek Justyna - "Niemy gość.. Tren XI"
Wrzosek Justyna - \"Splecione ręce\"
Wrzosek Justyna - \"Radość na pastwiskach niebieskich. Tren I\"
Wrzosek Justyna - "Modlitwa do Klapouchego"
Wrzosek Justyna - \"Nie będąc na Twoim pogrzebie. Tren XXXIV\"
Wrzosek Justyna - "Ojczyzna"
Wrzosek Justyna - \"Po prostu nic\"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (7)
Wrzosek Justyna - "Pocztówka z neurochirurgii" (11)
Wrzosek Justyna - \"Radość życia\" (3)
Wrzosek Justyna - "Credo" ( 4). Tren XII
Wrzosek Justyna - \"Dom\"
Wrzosek Justyna - \"Nieśmiertelna miłość. Tren III\"
Wrzosek Justyna - "Wielki spór"
Wrzosek Justyna - \"Błogosławieństwo z nieba. Tren XXXV\"
Wrzosek Justyna - "Przyjaźń"
Wrzosek Justyna - \"Posprzątana kuchnia\"
Wrzosek Justyna - "Gwiazdy w chmurach"
Wrzosek Justyna - "Na wiersze Krzysztofa Koehlera" (16)
Wrzosek Justyna - \"Żyjmy chwilą\"
Wrzosek Justyna - "Jak cichutko" Tren XIII
Wrzosek Justyna - \"Splecione ręce\" (2)
Wrzosek Justyna - \"Modlitewny szept. Tren IV\"
Wrzosek Justyna - Przemkowi z okazji urodzin
Wrzosek Justyna - \"W dniu Twego pogrzebu. Tren XXXVI\"
Wrzosek Justyna - wiersz o uœpieniu pieska
Wrzosek Justyna - \"Modlitwa do Bogarodzicy\" (12)
Wrzosek Justyna - "Dusza wiosenna"
Wrzosek Justyna - "Chwilę potem"
Wrzosek Justyna - "Maryjny Pielgrzym"
Wrzosek Justyna - "Droga ku świętości. Tren XIV"
Wrzosek Justyna - \"Do Matki. Prośba\"
Wrzosek Justyna - \"Amen. Tren V\"
Wrzosek Justyna - "Otqarte serce" (3)
Wrzosek Justyna - \"Spotkanie z przedwieczną Prawdą. Tren XXXVII\"
Wrzosek Justyna - "Pocałowałam...
Wrzosek Justyna - \"Pergola marzeń\"
Wrzosek Justyna - \"Winnica\"
Wrzosek Justyna - "W Wigilię...
Wrzosek Justyna - "Kardynał Stefan Wyszyński"
Wrzosek Justyna - "The rape of the eyes. Threnody XV
Wrzosek Justyna - \"W dniu złotego jubileuszu kapłaństwa\"
Wrzosek Justyna - \"W krainie wiecznego szczęścia. Tren VI\"
Wrzosek Justyna - "Pech chciał..."
Wrzosek Justyna - \"Cicha pieśń. Tren XXXVIII\"
Wrzosek Justyna - "Romantyczność" (1)
Wrzosek Justyna - \"Modlitwa do Bogarodzicy\" (11)
Wrzosek Justyna - "Przyjaźń"
Wrzosek Justyna - "Podziękowanie" (2)
Wrzosek Justyna - "Anioł pokoju"
Wrzosek Justyna - "The uplift. Threnody XVI"
Wrzosek Justyna - \"Studnia pamięci\"
Wrzosek Justyna - \"Pielgrzymka do nieba. Tren VII\"
Wrzosek Justyna - "Rozważając tajemnicę śmierci. Tren XII"
Wrzosek Justyna - wiersz dla Alinki Andtillon
Wrzosek Justyna - \"Modlitwa do Bogarodzicy\" (11)
Wrzosek Justyna - "Scenariusze"
Wrzosek Justyna - "Tęsknota" (6)
Wrzosek Justyna - "Komańcza"
Wrzosek Justyna - "Eternal piece. Threnody VII"
Wrzosek Justyna - \"Z księdzem Twardowskim o teologach\"
Wrzosek Justyna - \"Kręte drogi do świętości. Tren VIII\"
Wrzosek Justyna - "Wizja uszczęśliwiająća. Tren XIV"
Wrzosek Justyna - \"Wspaniała pocztówka\"
Wrzosek Justyna - "Żyłam..." (2)
Wrzosek Justyna - \"Przebiśniegi\"
Wrzosek Justyna - "Matka Bolesna pod pustym grobem"
Wrzosek Justyna - "Uśmiechasz się z nieba, Karolinko..."
Wrzosek Justyna - \"?Wujku, nie chcę rzucać...\"
Wrzosek Justyna - "Szept miłości"
Wrzosek Justyna - "Uśmiechnete oblicze"
Wrzosek Justyna - \"Z księdzem Twardowskim o tabernakulum\"
Wrzosek Justyna - \"Przygarnięcie zabłąkanej owieczki. Tren IX\"
Wrzosek Justyna - "Bój i baszta"
Wrzosek Justyna - \"Niespełnione marzenie. Tren XL\"
Wrzosek Justyna - "Kartki"
Wrzosek Justyna - \"Konwalie\"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (24)
Wrzosek Justyna - "O Świętych Młodziankach"
Wrzosek Justyna - "Na wiersze Karola Wojtyły"
Wrzosek Justyna - \"Modlitwa do Świętek Klary z Asyżu\"
Wrzosek Justyna - \"W dążeniu do wiecznego szczęścia. Tren X\"
Wrzosek Justyna - "Zbyt późno. Tren I"
Wrzosek Justyna - \"Świeczka zapalona przeze mnie za...
Wrzosek Justyna - "Zabawa"
Wrzosek Justyna - \"Chryzantemy\"
Wrzosek Justyna - "Modlitewny szept" (30)
Wrzosek Justyna - "Pieśń o Młodziankach"
Wrzosek Justyna - "Pasterz"
Wrzosek Justyna - "Wonderful world of Winnie the Pooh"
Wrzosek Justyna - \"W obronie wartości (2)
Wrzosek Justyna - \"Na wybrrzeżach ciszy\"
Wrzosek Justyna - "Cisza w Internecie. Tren II"
Wrzosek Justyna - \"U bram nieba. Tren XLII\"
Wrzosek Justyna - "Szumi rudniański las..."
Wrzosek Justyna - \"Mlecze\"
Wrzosek Justyna - "Moja droga krzyżowa pół - wał - rudzka"
Wrzosek Justyna - "Rzeź wczoraj i dziś"
... - "Wpłynąłęś na suchego morza głębię"
... - "Otwarte podwoje nieba. Tren V"
... - "Droga do świętości. Tren XIV"
autor nieznany - \"Walentynkowy czar\"
autor nieznany - "Słowa"
autor nieznany - \"Wspaniała pocztówka\"

Najnowsze


Top czytanych


Top Autorzy


Top Użytkownicy


Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. co to są pliki cookie? . WIEM, ZAMKNIJ