&quote;Z nadzueją w sercu. Tren XLVII&quote;
Z nadzieją sercu. Tren XLVII
Ten wiersz dedykuję pamięci Śp. wujka o. Józka Kowalika OMI i o. Ryszardowi Lisowi OMI uczniowi Śp. wujka
o. Józka

W moim monotonnym czuwaniu,
w mojej duchowej nędzy,
powtarzam z Tobą wieczne Amen
i chcę nieustannie Boga wielbić.

Stoisz w tłumie odzianych w białe szaty
przed Baranka tronem szczęśliwych z Apokalipsy.
Oni z wielkiego ucisku zabrani,
a życie ich Panu Bogu było najmilsze.

?Śpiewaj Magnificat z Maryją?.
Ona rozważała sprawy Boże w swoim sercu
i gdy przyszła odkupienia godzina,
umiała z Chrystusem współcierpieć.

Dzisiaj mam spojrzeć w niebo,
by znaleźć siły do codziennego pielgrzymowania,
bo dalej pięknie żyć trzeba
i świętymi być wciąż się starać.

                            Wt. 21.11.2017 śniadanie taty i Dominika
                            Hotel w Porto

Czytany: 114 razy

R E K L A M A

=>