"Modlitwa z Marianną Popiełuszko"


Modlitwa z Marianną Popiełuszko

O Matko Polko z sercem rozdartym,
gdy syn Twój w cierniowej koronie
wychodzi z domu po raz ostatni,
serce mężne zachowaj.

Matko takiego syna,
co chlubą jest polskiej ziemi,
prosiłaś za jego przyczyną,
aby rozpromieniło się niebo.

Matko, proś też za matkami,
których serce miecz przeszył,
aby w drodze nie ustały,
by Bóg ich serce pocieszył.

Matko tak kochająca,
wierna w miłości wyborze,
oręduj dzisiaj za Polską
i wstawiaj się dla niej o Bożą drogę.
                                             Pn..25.11.2013 11.31
                                             UKSW I piętro i bufet

Czytany: 114 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: