&quote;?Wujku, nie chcę rzucać...&quote;
***
Ten wiersz dedykuję wujkowi Józkowi Kowalikowi OMI    i Pani Ani Kublik

Wujku, nie chcę rzucać
mych słów na wiatr.
Walczę dziś z pokusą,
aby lepszy był świat.

Byłem chory, a odwiedziliście
Mnie, piszę wiersz.
Chcieć nadać sens, aby wszystko
zabrzmiało nowym głosem.

Kto czyta ten wiersz,
może doświadczył już nudy.
Ja mam swe serce nieść
Niepokalanej i Jej służyć.

Serce wielkie nam dał. ?
O mnie powiedziała niewiasta.
Miłość to bezinteresowny dar
z siebie, choć powoli wzrasta.

                                          Sb. 20.10.2012 9:05
                                          mój pokój obok łóżka


Czytany: 159 razy

R E K L A M A

=>