&quote;Błogosławiona Karolino...&quote;
                        
             „***”
Błogosławiona Karolino,
która tak bardzo ukochałaś czystość,
pomóż nam się przybliżać
do Tego, który pozwala nam istnieć.

Z różańcem w ręku, rozmodlona
wzrosłaś na tej tarnowskiej ziemi,
aby Bogu największą złożyć ofiarę
i nią zasłużyć sobie na niebo.

Nauczałaś innych pod gruszą,
wypełniałaś swoje codzienne obowiązki,
aby pewnego dnia do domu nie wrócić,
gdy kazał Ci żołnierz iść z Twoim ojcem.

Co świecisz dla nas przykładem
cnót wszelkich, cnoty męstwa,
pomóż nam życie swe oddawać
Temu, w Którym jest nasze zwycięstwo.
                                  3. 08. 2004


Czytany: 202 razy

R E K L A M A

=>