życzenia na ślub pisane dla Kasi z bufetu
***
W dniu tak bardzo uroczystym,
w dniu Waszego ślubu,
chcielibyśmy, abyście w dniach przyszłych
opiekę Bożą zawsze czuli.

Dziś piękne świeci Wam słońce,
bo każdy się do Was uśmiecha.
Niech Wasze dni w radości
wielkiej toczą się aż do kresu.

Niech Wasza miłość wzrasta
co dzień, co Bożym jest darem,
bo jako mężczyzna i niewiasta,
Bożym błogosławieńtwem będziecie okryci stale.

Wytrwajcie też w wierności
po dzień ostatni jednego z Was,
bo to jest obowiązkiem.
Miłością mierzy się czas.
                           Pn. 9.12.2013 12:59
                            bufet UKSW

Czytany: 207 razy

R E K L A M A

=>