Metamorfoza

Poeci umierają
- niestety.
Lecz dusze ich bładzą po świecie
- szukają.
Gdy znajdą juz ciało zastępcze
- w nim osiadają.
Wrażliwością je znacząc.

Więc słowa Wielkiego poety
- "e;non omnis..."e;
Niosą nadzieję dla świata,
że oprócz dzieł Jego
- pięknych.
Jest też gdzieś dusza skrzydlata.

Czytany: 535 razy

R E K L A M A

=>