Wrona i ser


Treść wiersza została usunięta w związku z otrzymanym powiadomieniem o następującej treści...


      Informuję i ostrzegam, że twórczość Jana Brzechwy jest chroniona Prawem Autorskim. Jakiekolwiek jej użycie w przestrzeni publicznej wymaga uzyskania licencji od ZAiKSu, lub spadkobierców autora. Proszę o natychmiastowe usunięcie wierszy Jana Brzechwy ze strony internetowej! W razie zlekceważenia tej proźby, zostanie złożone zawiadomienie do organów ścigania. Przypominam, że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego stosowania i nie jest okolicznością łagodzącą.
      Adam Magajewski
      

Czytany: 14180 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: