Do Edwarda Szymańskiego


Tresc wiersza zostala usunieta w zwiazku z otrzymanym powiadomieniem o nastepujacej tresci...


            Szanowni Panstwo,
       Niniejszym zwracamy się o usunięcie z Państwa portalu/strony internetowej wszystkich utworów autorstwa K.I. Gałczyńskiego.
       Autorskie prawa maj‘tkowe do tych utworów przysługuj‘ w całoťci na mocy umowy licencyjnej z dnia 4 marca 2014 r.
       Wydawnictwu Prószyński Media Sp. z o.o. Ani Wydawnictwo ani spadkobiercy K.I. Gałczyńskiego nie wyrazili zgody
       na zamieszczenie utworów tego autora w Państwa portalu/Państwa stronie internetowej.
       W zwi‘zku z tym rozpowszechnianie przez Państwa wspomnianych utworów jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa.
       Podstawę ż‘dania usunięcia stanowi art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
       zgodnie z którym uprawniony, którego autorskie prawa maj‘tkowe zostały naruszone, może ż‘dać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania.
       Z poważaniem,
       Redakcja Literatury Polskiej
       Prószyński Media
      

Czytany: 1562 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: