Podarowałeś mi piękny dzień
Podarowałeś mi piękny dzień.
Podarowałeś mi chwile.
Dałeś promyczek nadziei.
Dałeś mi szczęście.
Dałeś mi radość.
Dałeś mi siłę.
Wypełniłeś pustkę w moim życiu.
Obdarowałeś tym czego nie miałam.
Obdarowałeś tym czego pragnęłam.
Ciepłem swojego serca,
pomocną dłonią i
pięknym uczuciem
- SWOJĄ PRZYJAŹNIĄ!!!!

Czytany: 9786 razy


=>