(***) [Takie to czasy]

Takie to czasy nastały
że pośród ścian cichych czuwasz
nie widząc uśmiechu
bliskich
wiosny
omija cię uczta

a przecież wiosna to radość
- tak niegdyś przecież bywało
dobrze że jutro
w nadziei
idźmy
po radość i światło

Maryla

Czytany: 207 razy


=>