Loczki

Moje włosy
przypominają już
dziewczęce loki...
Lecz nie chcę
zaplatać je przecież
w warkocze...
Takie są właśnie
kwarantanny uroki.
Marzenia senne,
że wyglądam dobrze.

Może
to dobry czas
na eksperymenty?
Gdy coś się nie uda,
czapką katastrofę
przykryję...
Ukryję swój wygląd
nieco śmieszny.
Najpewniej jednak
maszynki
(jak w wojsku)
użyję!


Oskar Wizard

Czytany: 189 razy


=>