Krótki wiersz o aborcji

Gdyby matka
mnie kiedyś
wyskrobała...
Nie zadręczałbym cię
teraz
swoimi wierszami.
Nawet wzmianka
by o mnie
nie powstała.
Będziesz
wśród wierszy tych
żyć
długimi latami.


Oskar Wizard

(3250 wiersz,
koniec Przedmowy,
początek Rozdziału I)

Czytany: 130 razy


=>