Droga Krzyżowa
jest przy nas zawsze
niedostrzegalnie ale bezwarunkowo
a czasami zamyka nas w swoim wymiarze
zabiera nas razem na Drogę Krzyżową-
od domu Piłata na Golgotę
pokazuje sens jego życia odbity na ciele
każdy milimetr okaleczonego ciała
rany od bata
rany od pięści
rany od korony cierniowej
od gwoździ i krzyża
stąpam lekko
widzę jego upadki
ciężar krzyża
mozolną
wycieńczającą wędrówkę
i przy każdej stacji
drżę ze zgrozy i przerażenia
a Chrystus przy każdej stacji
drży z bólu i cierpienia
i przepełniony miłością
umiera za mnie

Czytany: 223 razy


=>