Ideał

A gdybym był taki, wręcz doskonały?
Gdybym miał lat dwadzieścia sześć?
Czy byłbym przez ciebie kochany?
Czy chciałabyś mnie zjeść?

A gdybym miał lat sporo więcej?
Trzy mile dzieliłyby od ideału?
Czy darlabyś moje zdjęcia, w udręce?
I zapominała pomału?

Bo świat jest przedziwnie skonstruowany...
Złudzeniom oddaje cześć i chwałę.
Nie liczy się wcale charakter dobry.
Lecz ja ideałem nie chcę być wcale!


Oskar Wizard

Czytany: 85 razy


=>