(***) [Stokrotki]

Stokrotki właśnie zaczynają pachnieć
na kwiecień patrząc jak rozkłada szaty
pod stopy słońcu niebu błękitnemu
by o nadejściu wiosny pięknem świadczyć

ty w strofy co dzień wtulasz skrawek nieba
co od świtania tańczy z wiosną w parze
wprowadzasz w ciepłem tętniące obrazy
wzrok rozjaśniając wtulając do marzeń

* komentarz do wiersz S. Kruszewskiego ?w stokrotkach?
Maryla

Czytany: 73 razy


=>