Do polityka


Mówią że mówią prawdę , ci którzy kłamali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.
Strzępy i śmieci mkną na grzbiecie fali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.
Dzieci na torach i cmentarz w oddali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.
Dzisiaj trzeba oddać cośmy wczoraj dostali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.
Zmęczona wdowa bezgłośnie się żali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.
Mrą w zapomnieniu ci którzy przetrwali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.
Mój Dom pogardą i gniewem się pali,
A ty masz serce z damasceńskiej stali.

Czytany: 32 razy


=>