*** [Czy to na Twoją cześć]

Czy to na Twoją cześć, dziś słońce
rozdało złoto swych promieni,
deszcz przegoniło i chmur szarość
i rozzłociło myśli brzegi?

Czy głos Twój zdziałał takie cuda,
pogodą tonu - zbudził słowa
ciepłe, serdeczne, pełne olśnień,
gdzie tylko wiosnę można spotkać?

Maryla

Czytany: 104 razy

R E K L A M A

=>