*** [Z nieśmiałością]

Z nieśmiałością pierwszych kwiatów
coś zaczęło we mnie rosnąć
jakaś niespełniona wizja
wypełniona ciepłą wiosną

zew nadziei w sobie miała
nie do końca rozpoznany
choć pewności w niej nie było
snuć zaczęła ciche plany

coś o szczęściu w niej dźwięczało
o czułości wytęsknionej
o przystani bezpieczeństwa
lecz to był jedynie bodziec

by móc dostrzec barwy życia
jasne ciepłe i skrzydlate
rozpromieniać wszystkie myśli
stając się ? pachnącym kwiatem

Maryla

Czytany: 93 razy

R E K L A M A

=>