Z ciepłem

Spójrz, na barwy kwiatów
swym swoistym wdziękiem,
ciepło przybliżają
z pogodnym uśmiechem.

Tak i ja koniecznie
chcę utkać słów przekaz,
by rozmiękczał wszystko,
siłę działań zwiększał.

Pozytywność może
pomóc w wielu sprawach
- rozjaśnić, podtrzymać,
gdy zbyt wiele wahań,

zniechęceń i troski
osiada w dnia chwilach,
a my często słabi
musimy to dźwigać.

Maryla

Czytany: 103 razy

R E K L A M A

=>