Nikt nie zabroni

gwiazd dotykać,
gdy nocą srebrzą się tajemnie.
Promienie słońca w dłonie chwytać,
ranek powitać serca śpiewem.

Uważnie przyjrzeć się, jak ptaki
w górze szybują po błękicie
i razem z nimi wszędzie trafić,
pięknem upajać się w zachwycie.

Przysiąść tam, gdzie spokojem pachnie,
zasłuchać się w miłosnej pieśni,
odwrócić się od przykrych zdarzeń,
poczucie mieć, że się to nie śni.

Maryla

Czytany: 126 razy


=>