(***) [Czas tak szybko mija]

Czas tak szybko mija
listopad - to chwila
zima potem wiosna
przybędzie w podskokach

wszystko zazieleni
w szarej dziś przestrzeni
da znak ptaków śpiewem
i przyjaznym ciepłem

Maryla

Czytany: 93 razy

R E K L A M A

=>