Jeśli Ci jesień

szepcze deszczem,
a gra na wantach myśl łaskawa,
to poczuj smak rozmarzeń miłych,
pogodę w szarość każdą wtapiaj.

Niebo Ci chętnie bym schyliła,
aby kolorem dzień się listnił,
formował myśli bieg pogodny,
upajał czarem, ciepłem, wszystkim.


Maryla

Czytany: 71 razy

R E K L A M A

=>