Pomimo upływu lat

Wieczorem
wszystko jak dawniej
wygląda.
Podobne bloki,
domy i światła.
Księżyc rumiany
na Ziemię spogląda...
Nostalgia
serca wrażliwe
dopadła.

Piękny jest ten świat,
mimo lat upływu...
Wiele drzew
jeszcze z danych lat
pozostało...
Miasto jak dawniej,
w zgiełku żyje.
Pamiętam cię,
jak byłaś jeszcze
dziewczyną małą...

Już wtedy
się w tobie
podkochiwałem...
Teraz dopadła mnie
chwila wspomnień
wspaniała...
Dawnym uczuciom
wciąż wierny
pozostałem...
A ty jesteś teraz
tak pięknie
dojrzała.


Oskar Wizard


Czytany: 69 razy

R E K L A M A

=>