Wrzesień 1939. Krótka proza
Kto był w wojsku ? zrozumie to, o czym piszę. Kto nie był w wojsku -może tylko o tym przeczytać ? jeśli chce.
05 45. Alarm bojowy.
Na Westerplatte
Na Poczcie Gdańskiej
Godzinę wcześniej alarmu żadnego nie było.
Niemieckie bombowce nurkujące Ju 87B. zbombardowały Wieluń.
Adolf Hitler powiedział:
?Od godziny piątej czterdzieści pięć odpowiadamy ogniem! Od tej chwili na każdą bombę odpowiedzią będzie bomba!?
Spór historyków dotyczący godziny wybuchu wojny jest bardzo skomplikowany jak zwykle.
Jedni mówią swoje a drudzy swoje.
Na tym polega demokracja.
W wojsku jest inaczej. Po obu stronach padają podobne komendy:
- Alarmbereitschaft!
-An die Maschinen!
-Pogotowie bojowe!
-Na stanowiska!
Polskie Radio nadało następujący komunikat:
? Hallo, hallo. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.
Dziś rano o godzinie piątej czterdzieści oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji Bombardowano szereg miast.?

Chwała bohaterom września. Chwała dzielnym polskim żołnierzom!
Chwała bezbronnej ludności cywilnej!

Czytany: 49 razy

R E K L A M A

=>