Wpłynąłeś
między słowa
skutecznie i słonecznie.
Zieleń do słów tych dodam,
niech września cieszy przestrzeń.

Tak, chłodnej jest, mniej słońca,
wiatr nie oszczędza liści,
ale jeszcze tak wiele
olśnień w pejzażu iskrzy.

Rdzewiej dąb, na złoto
szykują się już brzozy,
po lasach jesień wrzosem
klimat fioletem tworzy.

Nie zbieraj niepokoi,
choć jesień nim podszyta.
Chwile piękne i dobre
do serca staraj chwytać.

Maria Polak

Czytany: 45 razy

R E K L A M A

=>