Wspólnych marzeń niebo

Nie czytam zbytnio
cudzych wierszy.
Zwłaszcza
tych bardzo natchnionych.
Nie czuję w nich wzruszeń
i dreszczy...
Wierszy pięknymi słowami
udziwnionych.

Lecz w swoich
jak ryba w oceanie
pływam.
Bo sączą się wprost
z serca i myśli.
Światy uczuć niepoznanych
zdobywam.
Czasem nowy utwór
mi się przyśni...

W wielu wierszach
wyobrażam sobie ciebie...
Gdy szepczesz,
już wszystko o nim wiem.
Szybujemy
po wspólnych marzeń
niebie...
Lecz tam jest tylko
mojej poetyckiej duszy
cień.


Oskar Wizard

Czytany: 73 razy

R E K L A M A

=>