Jesteś ... (Jesteś zawsze tuż)
Jesteś zawsze w myślach przy mnie,
klejnot serca z ciepłem w tle.
W wierszach jesteś, w zamyśleniach,
gdzie choć mała cząstka mnie.

W bezwymiarach i przestrzeniach
kształtem kreślisz ramy dnia,
w smudze cienia, w barwach tęczy,
jawi się wciąż postać Twa.

Jeśli uda się w szarości
znaleźć jedną jasną myśl,
to wysyłam ją z czułością
- adresatem jesteś Ty...

Czytany: 86 razy

R E K L A M A

=>