Niechaj chwili nikt nie płoszy
Niechaj chwili nikt nie płoszy
kiedy świtem do mnie idą
ciepłe myśli słowa gesty
tajemniczą ścieżką cichą

ja wybiegam na spotkanie
świetlistości pragnąc dotknąć
kształt uczucia rzeźbić niebem
wdzięczny złożyć barwom pokłon

Maria Polak (Maryla)

Czytany: 117 razy


=>