Przeznaczenie
Rodzi pomysły,
nieznane filozofom.
Otwiera drzwi tam,
gdzie ich nie ma.
Nadaje magiczne znaczenie
zwykłym słowom.
Nierealne marzenia
spełnia.

Rodzi uczucia
w sercach
dawno już wygaszonych.
Kieruje ścieżki
do miejsc,
których na mapie
brakuje.
Rozwiązuje
dzisiejsze problemy
w książkach
wczoraj przeczytanych.
To nie jest przypadek,
że w tym wierszu siebie
odnajdujesz.


Oskar Wizard


Czytany: 169 razy

R E K L A M A

=>