Motto
Dowcipem tryskam w dzień
    Do_w_cipnym także w nocy
    Tylko ten dowcip zda się
    Pozbawiony sensu i mocy

Czytany: 15 razy

R E K L A M A

=>