Przeliczam
Przeliczam słońce na ciepłe słowa
a zieleń świeżą w nadzieję zmieniam,
chcąc, by dzień darzył cię życzliwością,
wspomagał plany, płoszył zmartwienia.

Niech śpiew dosięga strun czułych serca,
lot ptaków uśmiech myślom przesyła,
a spod rozkwitłych kwiatów jabłoni
płynie pogody tajemna siła.

Polak Maria (Maryla)

Czytany: 83 razy

R E K L A M A

=>