Jesteś dla mnie
Jesteś dla mnie wierszem płyniesz ciepłem słowa
kiedy noc nadchodzi w sen wnikasz jak promień
układasz mnie w całość przytulasz smakujesz
w dotyku czułości pomagasz sens znaleźć

odszukam co było w opuszkach Twych palców
jest tam chwila pierwsza wzięta z zaskoczenia
rzeźbiarza ołtarze w jaskiniach tajemnych
ogień co uśmiechem ślad znaczył pragnienia

czytam cię dogłębnie jak umiem najtkliwiej
serdecznością zarys studiuję postaci
poematem jesteś z dźwięków słodkich marzeń
dziś wypożyczonym z raju by ugasić

chwile niedowierzeń kolczastych dni ślady
podnieść z kolan wiarę w miłość i w człowieka

gromadzę już światło
w sercu i w spojrzeniu
rzucając się w nurt dni

miłością dojrzewam

Maria Polak (Maryla)

Czytany: 80 razy


=>