Jeśli Ci jeszcze
Jeśli Ci jeszcze deszcz wciąż szepcze
i gra na wantach myśl łaskawa
to kod istnienia czujesz w sobie
ulotność przekazując w smakach

Ty wiesz że niebo bym schyliła
aby kolorem dzień się listnił
formował myśli bieg pogodny
upajał czarem ciepłem ? wszystkim

Maria Polak (Maryla)

Czytany: 97 razy


=>