Nie mam wątpliwości
Ja nie mam żadnych wątpliwości
gdy wszystko się wypełnia śpiewem
- to myśl o Tobie niesie słońce
a ciepło które serce strzeże

wypływa z brzegów w szeptach czułych
łapie wiosennej pory oddech
radość jest w tchnieniach - ukojeniem
uśmiechem co potrafi rozbrzmieć

jak dzwon wpisany w pejzaż wzruszeń
domknięty pieśnią lub modlitwą
w wirze emocji znaleziony
poprawiający rzeczywistość

Maria Polak (Maryla)

Czytany: 216 razy

R E K L A M A

=>