Dobrze jest kiedy
Dobrze, jest kiedy noc ukoi
Wszystkie zmartwienia, smutki, troski,
Ześle sen ciepły, pełen światła,
Który potrafi w sposób prosty

Wprowadzić nas do świata marzeń,
Rozjaśnić czasem, co zbyt trudne,
Co cieniem kładzie się na twarzy,
Gdy z realności chcemy uciec.

Ze strzępków myśli zrobi kolaż,
Dostarczy siły na przetrwanie,
Uwolni, to co w nas jest dobre,
By łatwiej można było nanieść

Korektę postrzegania zdarzeń,
Granice kreślić serca biciem,
W nadziei twarz przed bólem ukryć,
Do małych się gotować zwycięstw.

Maria Polak (Maryla)

Czytany: 66 razy

R E K L A M A

=>