Jak różany kwiat

Życie
nie przypomina
poezji wcale.
To walka o byt
i uczuć odrobinę.
To radość największa,
smutki i żale.
Zbyt szybko też
płynie.

Walki dobra ze złem
wiersz nie roztrzygnie.
Sumienie jest w sercu,
a nie w utworze.
Miłość też
bez przytulenia
zginie.
Magia uczuć
nie tkwi
w edytorze.

Jeśli więc
pragniesz tego,
co ja...
Czytając poezję,
dbajmy o realny świat.
Bezcenna jest chwila
każdego dnia.
Rozkwitaj dobrem
jak różany kwiat.


Oskar Wizard


Czytany: 102 razy


=>