Słowa dobre zbieraj
Słowa, te dobre zawsze zbieraj.
Gdy je dotykasz łagodnieje
chwila, co pewna przeciwności
przemyka obok, niosąc perłę.

Niepotrzebne są słowa ostre,
ranią tak, że się podnieść nie da.
Potrzeba takich, co fruwają,
mając na skrzydłach skrawek nieba.

Takie, co wspomóc mogą, cieszyć,
musnąć policzek śladem czułym,
co mogą ze swym dobrodziejstwem,
gdy jest zbyt ciężko, trochę ulżyć.

Maria Polak

Czytany: 106 razy

R E K L A M A

=>