Życzę szczęścia
Życzę szczęścia jak najszczerzej,
bez pogoni - spokojnego,
które nie drży zwątpieniami,
gdy złe wiatry szarość przędą,

- cieszy chwilą, nawet małą,
- dzieli słońce między słowa
i pozwala w objęć cieple,
każdą troskę serca schować,

- strzeże najgorętszych znaków,
- wiarę w siły, w los umacnia,
- sprawia, że wpisana w schemat
jest dobrego dnia fundacja,

- zapisuje ust uśmiechy,
lekkim piórem na błękicie
odsłaniając wszystkie wdzięki,
jakie niesie z sobą życie,

- wiatru w żagle, co poniosą,
tam, gdzie jeszcze Cię nie było,
- niezależnie od pogody,
myśl rozjaśnią ciepła iskrą.

Maria Polak (Maryla)

Czytany: 64 razy

R E K L A M A

=>