Oczy

Oczy są oknem duszy
Chłoną wszystko dokoła
One nam dają radość
Mogą też dać i doła

Świat który nas otacza
Oczami postrzegamy
Właśnie tymi oczami
Nim się tak zachwycamy.

Ujrzeć możemy w oczach
Wszystko co jest możliwe,
I to co jest złudzeniem,
I to co jest prawdziwe.

W oczach nietrudno dostrzec
Miłość, złość i pogardę,
Entuzjazm, strach, euforię,
Szczęście, a czasem zdradę.

Mirosław Sokół
wilkolak1003

23.11.2018

Czytany: 46 razy

R E K L A M A

=>