Droga przez życie

wiecznie splątana
droga przez życie
jedyna jaką znamy
między chronicznymi
wzlotami
i upadkami

droga samotna
przy kimś
albo w tłumie
każda inna
niepowtarzalna

bezcenna
gdyż zawsze ma gdzieś
jakiś koniec
z nieprzenikliwą bramą
ukrywającą
przyszłe losy

i tylko
wiara
że brama nie jest końcem
nadzieja
że będą jeszcze
szczęśliwe chwile
i miłość
najlepsze lekarstwo
na każdy dzień
a zwłaszcza noc

chronią nas
przed szaleństwem


Oskar Wizard


Czytany: 131 razy

R E K L A M A

=>