Jeszcze nie pora na pochód maków
Jeszcze nie pora na pochód maków
jeszcze rumiankom skrzydła nie rosną
a już po myślach znękanych chłodem
stubarwna łąka przeciąga wonność

purpury ognie takt wybijają
w bieli zaplatał wiatr rozkochanie
a drzwi do marzeń kuszą otwarte
zwabiają słońce w radosny taniec

Czytany: 62 razy

R E K L A M A

=>