Baśń objawia się w kolorach
Baśń objawia się w kolorach
w delikatnych szeptach wody
w tchnieniu słońca o zachodzie
w tym co zdoła piękno dobyć

z małej chwili uchwyconej
gdzieś pomiędzy dniem a nocą
gdy marzenia delikatnie
wysuwają skrzydła ? rosnąc

28.09.2018 r.

Czytany: 128 razy

R E K L A M A

=>