...życia naturą 2
tak wiesz - jesteśmy
codziennością życia
rozanieleni
za parawanem błękitu
do cudownego chabru

i po noc jesteśmy
czułą miłością objęci
z której trudno się zbudzić
kiedy człowiek szczęśliwy
o zakładzie nie myśli

Ech,jak by to powiedzieć
młodzi żyją dla starszych
czy starsi dla młodych

też widzisz kochanie
w odpowiednim czasie
jesteśmy dla siebie

i choć rozumni też są inni
bez narzekań rozanieleni
tak jesteśmy dla siebie
jesteśmy niczym kwiaty

przez co nie jesteśmy
przyzagrodowe
choć łoże wspólne mamy
punktualni zawsze
lub z opóźnieniem


tak widzisz kochanie
wszystko już mamy
jak też siebie
od błękitu po chaber
Nieba i Oceanu
by nie czerwonych betach
atłasowych się kochać
a modraku i niezpominajce
Czytany: 106 razy

R E K L A M A

=>