...Alleluja...
poza kolejnością
Zmarwychwstał Pan
niosąc nam wiosny rozkwit
i aby Jego uświęcić
jak własne ciało
miłości znakiem
w akcia pragnienia
dla uwielbienia
Królowi Nieba i Ziemi
Alleluja śpiewajmy
Alleluja
Bogu który śmierć
przez Zmartwychwstanie
aż po żywota wieczność
zwyciężył - Alleluja
Weselmy się Radujmy
Chrystus Pan
nasz wieczny Odkupiciel
Nasz Zwiastun miłości
Chleba Bóg Wina
Allejuja
może i nasze dusze zbawi
światłości darem
w Chrystusie
szczęście niosąc
do niebiskiej radości...Alleluja...raz jeszcze
Wesołych Świąt życzę
zdrowych,pogodnych i radosnych
Błogosławieństwa Bożego
oraz smacznego jajka
i mokrego dyngusa
oraz dużo Słoneczka
jak w życiu tak i wieczności :)

Czytany: 161 razy

R E K L A M A

=>