Cóz są o Panie miasta możne? ( Rainer Maria Rilke)
Respons

Piszesz o miastach możnych wielkich
Poeto piórem swym wspaniałym
Gdzie człowiek nie zna dnia godziny
Tak bardzo się w nich rozzuchwala
Gdzie alienacji tkwi zaraza
I gdzie się jest samotnym w tłumie
Gdzie człek człowieka nie zrozumie
Gdzie w śmieciach puste tkwią butelki

I nic mu nie jest pocieszeniem
W dżungli asfaltem otulonej
Przeminie szybko jak wspomnienie
Piaskiem mogiły oblepiony
A nawet kiedy to przeczytasz
Być może hen tam już w zaświatach
Może zrozumiesz za czym lata
To gremium złotem opętane

Czytany: 112 razy

R E K L A M A

=>