Kobieta w czerwieni

K olor zachwyca i podnieca
O tula zmysły wzruszeniem
B o jest kanonem piękna
I serca gorącym przytuleniem
E sencją marzeń miłosnych
T rzymając wzrok wciąż w napięciu
A także zapowidzią uczuć wiosny

W ielkiemu sprzyja szczęściu

C zerń nocy pragnie połączenia
Z wiewną sukienkę dłoniom podając
E rotyzm i nadzieja spełnienia
R ozkoszy życiu przydaje
W estchnień głębino bezdenna
I szczęścia obietnico delikatna
E legancjo urocza i świetna
N aturalna jak z różanego kwiata
I bardzo kobieca


Oskar Wizard


Czytany: 227 razy

R E K L A M A

=>