...w polu widzenia...
słowa uzdrawiają
niczym Święte Miasto
wyrocznią jest

łza z oczu spływa uśmiech
poza rzymskim teatrem

styl deklamacji
kwiecisty,gładki i słodki
niczym warsztat

czytający uspasabnia uczniów
w kierunku naśladowczym...

...pomyślne warunki rozwoju
gdzie walka o przetrwanie trwa
wielka jak łańcuch górski

(też opiera się na logistyce
niczym wiara w siebie
jest jednolita obiektywizmem
nauki w której pełno demonów jest)

Czytany: 111 razy

R E K L A M A

=>