Flaga biało-czerwona
Od herbowego Orła
z białym pasem
od tarczy jego pola
z czerwonym kolorem.

Flaga państwowa
droższa od rubinu
wzlatuje do nieba
duchem narodu.

W odbiciu serca:
"e;Jeszcze nie zginęła!"e;
płonie, jak prawda
wiernemu ojczyźnie

- czystością święta.

Aleksandra Baltissen

Czytany: 100 razy

R E K L A M A

=>