Tydzień Nowy na wzruszenia gotowy...
Zgasła już niedziela,
gwiazdy na niebie znikły...
Dlaczego myślisz teraz
o planów tysiącu?
Zaczyna się nowy tydzień,
przez to niezwykły.
Porzuć chmurne myśli
i podążaj ku słońcu!

Przywołaj spokój,
usiądź na chwilę...
To bardzo ważne
by nawzajem się wspierać!
Życie niejedną
da nam jeszcze szpilę...
Zapomnimy się
gdy w oczy
będziemy
sobie spoglądać.

Bo tak właśnie jest,
gdy serce serdeczne
drugiego blisko.
Wszystko proste się staje
i bardzo miłe!
Pójdziemy razem
nawet tam,
gdzie jest ślisko...
W takich chwilach czuję,
że naprawdę żyję!


Oskar Wizard


Czytany: 75 razy

R E K L A M A

=>